V parlamente bola schválená novela zákona o energetickej hospodárnosti budov. Tá bola pripravená ministerstvom dopravy. Každý vlastník budovy, či už novej alebo významne obnovenej budovy, ktorá má viac ako 10 parkovacích miest, alebo ide o nebytovú budovu s viac ako 20 parkovacími miestami, budú musieť povinne zabezpečiť nabíjacie stanice elektrických vozidiel a infraštruktúru vedenia.

Ako píše TA3, majitelia všetkých nových a významne obnovovaných nebytových budov s viac ako 10 parkovacími miestami budú mať povinnosť zaobstarať infraštruktúru vedenia (hlavne rozvody na elektrické káble) na zabezpečenie neskoršej inštalácie nabíjacích staníc na elektrické autá. Zároveň platí, že pre nové a obnovované nebytové budovy je potrebné mať aspoň jednu nabíjaciu stanicu pre elektrické autá.

Vyššie uvedené neplatí pre budovy, pre ktoré bola podaná žiadosť o povolenie zmeny stavby, alebo žiadosť o stavebné povolenie do 10. marca 2021. Rovnako to neplatí pre významne obnovované súčasné budovy v prípade, ak náklady na infraštuktúru vedenia a nabíjacie stanice presahujú 7 % celkových nákladov významnej obnovy budovy.

Od 1. januára 2025 bude mať každá nebytová budova s viac ako 20 parkovacími miestami najmenej jednu nabíjaciu stanicu pre elektrické autá.

Ide o ďalší krok smerom k rozšíreniu elektromobilov potom, čo vláda schválila nový systém dotácie na elektrické autá. O ňom sme napísali v tomto článku. Na to, aby sme mali elektromobily na ceste ich potrebujeme jednoducho vedieť nabiť. V súčasnosti je nabíjacích staníc pomerne málo. Táto novela zákona je zameraná práve na toto.

Je to však fér pre majiteľov budov, ktorých sa novela dotkne? Vo výsledku sa im zvýšia náklady na obstaranie a údržbu elektrických staníc, čo sa prejaví vo vyššej cene pre nájomníkov. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že štát opäť deleguje svoje povinnosti na súkromné firmy. Ako to býva v náture ľudí, určite dôjde na prípady, kedy sa bude stavať iba 9, resp. 19 parkovacích miest.

No, nechajme sa prekvapiť. Účel je myslený dobre, len prostriedky nie sú zvolené najefektívnejšie.

budov

 

zdroj fotografie: unsplash.com, zdroj titulnej fotografie: pexels.com

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here